Valgfags-valg, 2018 foråret

Specialisering, hvordan du bliver noget helt særligt

Datamatiker 4. semester

Hver studerende har præcis 3 valgfag. Hvert fag er 10 ECTS.

4sem forløb

Procedure for valgfagsvalget

  1. Orientering om prodecure, onsdag 14.03, kl. 12:30
  2. Nuværende 3sem studerende kommer med forslag til valgfag
    Mail dine ideer til Anders, anbo@easj.dk, senest onsdag 21.03 kl. 10:00
    Til inspiration: Stemme-sedlen fra forrige valgfags-valg (mange studerende)
  3. Lærere kommer med forslag til valgfag
  4. Lærere laver beskrivelser af foreslåede valgfag
  5. Sammensætning af stemmeseddel
  6. Afstemning
  7. Optælling af stemmer
  8. Afdelingens ledelse bestemmer hvilke valgfag, der udbydes
    Mange studerende = mange valgfag
    Få studerende = få valgfag

Taktik